خطوط و نظام‌های نوشتاری در ایران باستان

 

با توجه به تحولات فرهنگی در جامعۀ امروز، نیاز همۀ ایرانیان به بررسی‌های جدید علمی و مستمر دربارۀ تاریح پرفرازونشیب ایران زمین و دیانت و فرهنگ و تمدن آن، بیش از گذشته نمودار شده است. ازاین‌رو، دفتر پژوهش‌های فرهنگی با شناخت این امر و در جهت گسترش دیدگاه‌های همه‌جانبه و عمیق فرهنگی، تلاش مستمری را آغاز کرده و بر آن است تا با انتشار مجموعۀ «از ایران چه می‌دانیم؟» آگاهی‌های مهم و دقیق و سودمندی را در حوزه‌های گوناگون ایران‌پژوهی در دسترس همۀ دوستداران ایران و جوانان علاقه‌مند کشور قرار دهد.

مجموعۀ حاضر  صد و چهل و سومین کتاب از سلسله انتشارات این دفتر است که به بررسی خطوط و نظام‌های نوشتاری در ایران باستان اختصاص یافته است. مؤلف این کتاب آن را در چهار فصل تدوین کرده و در هر یک از این فصل‌ها کوشیده است تا کلیات و مهم‌ترین مطالب مربوط به آن فصل را بررسی کند.

در فصل نخست به‌صورت موجز به نوشتارشناسی و مباحث مربوط به آن در زبان‌شناسی پرداخته شده است. در فصل دوم، به خط و نوشتار در ایران باستان اشاره شده است. فصل سوم به کلیاتی دربارۀ زبان‌های ایرانی میانه اشاره می‌کند و به شناخته‌شده‌ترین خطوط زبان‌های ایرانی میانۀ غربی (پارتی و فارسی میانه) می‌پردازد. در فصل پایانی، شناخته‌شده‌ترین خطوط زبان‌های ایرانی میانۀ شرقی بررسی شده است.

کتاب خطوط و نظام‌های نوشتاری در ایران باستان، نوشتۀ دکتر مجید طامه، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که دفتر پژوهش‌های فرهنگی آن را در ۱۳۶ صفحه و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، به بهای ۲۵هزار تومان منتشر کرده است.

معرفی: علی‌رضا طیبی