گاه ‌نقد، شمارۀ ۱ ــ زبان فارسی و درست‌نویسی

ماهنامۀ گاه نقد، با هدف ایجاد نوعی حساسیت و نظارت عمومی بر تولیدات متنی در ایران، به‌صورت تخصصی به موضوع «نقد ویرایشی» کتاب‌های موجود در بازار نشر ایران می‌پردازد.

«گفتار»، «دیدار»، «هشدار»، «زنهار»، «نقدوار» و «رهیار» بخش‌های گوناگون این مجله را تشکیل می‌دهند که هریک با ایده‌ای محوری و به شکل‌های گوناگون، «نقد ویرایشی» را پی می‌گیرند.

در بخش «گفتار» سیدمحسن ملاباشی، سردبیر این شماره از «گاه نقد»، در باب تهدیدهایی که زبان فارسی را نشانه رفته‌اند و راه‌های نجات از آن‌ها و ضرورت وجود نظارتی عمومی و تخصصی بر متن‌های تولیدشده مطالبی را نگاشته است و از پیامدهای بی‌توجهی به این تهدیدها و دستاوردهای اقدام به‌موقع و سنجیده در برابر این تهدیدها سخن می‌گوید.

در بخش «دیدار»  فاطمه هادی نگاهی گذرا به کتاب «امین زبان و ادب پارسی» می‌اندازد و جایگاه و ضرورت توجه جدی به آن را گوشزد می‌کند.

در بخش «هشدار» سید حمید حیدری‌ثانی کتاب‌های «دستور خط فارسی» و «فرهنگ املایی خط فارسی» فرهنگستان را به نقد می‌کشد و کاستی‌های آن‌ها را برمی‌شمرد. همچنین زمینه‌های برخی کاستی‌های این دو اثر ارزشمند را، مثل ساختار فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تحلیل می‌کند.

ترجمه‌های آثار جوجو مویز  و شهید محمدباقر صدر به زبان فارسی موضوع پرونده‌های گوناگونی است که به‌ترتیب سیمین کاظمی و افسانه دهکامه و صفورا امین‌جواهری، ذیل عنوان «زنهار» نوشته‌اند.

«نقدوار» دربردارندۀ «نقد ویرایشی» کتاب‌هایی از احمد پاکتچی، محمدرضا حدادپور جهرمی، محسن زال و احمدعلی قانع، به‌ قلم راضیه حقیقت، سجاد محمدی، افسانه دهکامه و محمدمجید عمیدی مظاهری است.

«رهیار» نیز با هدف هموار کردن راه دوستداران ویرایش و درست‌نویسی زبان فارسی، مهم‌ترین و معتبرترین منابع موجود در این عرصه را معرفی می‌کند.

اولین شمارۀ ماهنامۀ «گاه نقد» در موضوع ویرایش و درست‌نویسی، به سردبیری سید محسن ملاباشی، در ۱۵۲ صفحه و به بهای ۳۰هزار تومان به چاپ رسیده است.

معرفی: علی‌رضا طیبی