همایش ملی «تأملی بر زندگی، آثار و اندیشۀ عبدالله قطب بن محیی»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوشنبه، بیست و پنجم فروردین‌ماه ۱۳۹۹، همایش ملی «تأملی بر زندگی، آثار و اندیشۀ عبدالله قطب بن محیی» به ‌همت پژوهشکدۀ غرب‌شناسی و علم‌پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با همکاری علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

محورهای این همایش به شرح زیر است:

زندگی
زندگی و سلوک اجتماعی
بررسی منابع و اسناد موجود درباب زندگی قطب
منابع فکری قطب و بررسی میزان تأثیرگذاری این منابع

 اندیشه
اندیشۀ اجتماعی و سیاسی
اندیشۀ دینی و عرفانی
نسبت اندیشۀ قطب با وضع معاصر ما

آثار
سبک‌شناسی نوشته‌های قطب
جایگاه نوشته‌های قطب در میان آثار عرفانی
قطب و زبان فارسی

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را تا تاریخ پنجم آبان‌ماه ۱۳۹۸، ارسال کنند.