ویژه‌نامۀ شبه‌قاره ـ شمارۀ ۸

 هشتمین شمارۀ مجلۀ شبه‌قاره، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، به دبیری دکتر محمدرضا نصیری، عضو وابستۀ فرهنگستان و مدیر گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، منتشر شد. در بخش مقالات هشتمین شمارۀ این ویژه‌نامه عناوین ذیل دیده می‌شود: «ملاحظه‌ای در باب آموزش زبان فارسی در هند»، دکتر غلامعلی حداد عادل؛ «سراج‌الدین علی خان آرزو از پیشگامان نقد ادبی در شبه‌قاره»،‌ دکتر خدابخش اسداللهی ـ مهدی رحیم‌پور؛ «نفوذ طریقت عشقیه در هندوستان به روایت شیخ قاضن شطاری»، دکتر محمدرضا عدلی؛ «بررسی تأثیرپذیری و سرقات ادبی جلال عضد یزدی از شعر امیرخسرو دهلوی»، محسن شریفی صحی ـ دکتر محمد فاضلی؛ «گوناگونی برداشت‌های عرفانی در ترجمه‌های فارسی بهگوگیتا»، گلاله هنری؛ «آصفی هروی، یکی از پیشگامان سبک نازک‌خیال هندی در قرن ۱۰»، رضا رفایی قدیمی مشهد ـ دکتر مریم صالحی‌نیا؛ «تأثیر گل نیلوفر آبی بر باورهای اسطوره‌ای ایران و هند»، دکتر آنیتا الداغی؛ «تحلیل نشانه‌شناسی رویارویی دوگان‌ها در نگاره‌های نسخۀ رامایانای میوار»، دکتر صدرالدین طاهری؛ «الگوهای مدخل‌سازی و عناصر تشکیل دهندۀ مدخل در فرهنگ مفتاح‌الفضلا»، دکتر علی‌رضا امامی ـ داینا بوشتسکایته؛ «اسطورۀ سوما در وداهای هندوان با نگاهی به همتای ایرانی آن در اوستا»، دکتر علی‌محمد شاه‌سنی ـ دکتر جواد فیروزی ـ مریم تراب‌پور؛ «نقش مورخان در رواج  آموزه‌های حکومت‌داری در دورۀ سلاطین هند»، دکتر خدیجه عالمی ـ مظهر ادوای ـ حسین نظری؛ «جایگاه، ویژگی و کارکرد کوهستان در تاریخ اساطیری هند»، دکتر لیلا پژوهنده ـ دکتر مریم باقی ـ زهرا حسینی.

علاقه‌مندان می‌توانند هشتمین شمارۀ ویژه‌نامۀ شبه‌قاره فرهنگستان را از پیوند زیر بارگیری کنند: