برگزاری کارگاه آموزشی دستور خط با حضور دانشجویان و استادان دانشگاه فرهنگیان

چهارشنبه، بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، کارگاه آموزشی دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان، با حضور شصت تن از دانشجویان و معلمان دانشگاه فرهنگیان در تالار دکتر شهیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد.

در ابتدای این کارگاه آموزشی دکتر حسن ذوالفقاری، مدیر گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، گروه‌های فرهنگستان را معرفی کرد و اهداف گروه‌ آموزش و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی را برشمرد. پس از آن دکتر مریم دانشگر، معاون گروه آموزش، گزارشی از طرح ارزشیابی مهارت‌های چهارگانه ارائه داد و سپس دکتر علی‌اکبر کمالی‌نهاد، استاد دانشگاه فرهنگیان، دربارۀ نقش املا و صورت‌های کاربردی آن در آموزش‌های مدرسه‌ای سخن گفت و اهمیت رسم‌الخط و املا را در کتاب‌های جدید تشریح کرد.

در ادامۀ این برنامه خانم زهرا زندی‌مقدم، عضو هیئت علمی و پژوهشگر گروه دستور و رسم‌الخطّ فرهنگستان، ضمن معرفی این گروه، به‌تفصیل در باب تاریخچه و سیر تدوین دستور خط فارسی را از آغاز تاکنون سخن گفت و در ادامه به بازنگری‌های انجام‌یافته در دورۀ جدید اشاره کرد.

در پایان این کارگاه آموزشی پس از برگزاری جلسۀ پرسش و پاسخ، دانشجویان با استاد عبدالرحمان صفارپور، مؤلف کتاب‌های درسی اول ابتدایی، آشنا شدند.