نشست جایگاه آموزش در ویرایش برگزار می‌شود

چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، مؤسسۀ نجوای قلم با همکاری کارگروه علمی و فرهنگی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نشستی با عنوان «بررسی جایگاه آموزش در ویرایش» برگزار خواهد کرد.

در این نشست مهدی قنواتی، رئیس پژوهشکدۀ واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی فرهنگستان، در موضوع «بررسی واژه‌گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی»؛ دکتر نازنین خلیلی‌پور دربارۀ «ویرایش ترجمه» و مرتضی فکوری در موضوع «ویرایش، رایانه و امکان‌های نو» سخنرانی خواهند کرد.

نشست جایگاه آموزش در ویرایش از ساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۱:۱۵ روز چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ در نمایشگاه کتاب برگزار خواهد شد.

نشانی: تهران، نمایشگاه کتاب، سرای اهل قلم، سالن شهید مطهری.