مراسم رونمایی دانشنامۀ زبان و ادب فارسی (دورۀ دوازده جلدی) برگزار شد

 سه‌شنبه، دهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، مراسم رونمایی مجموعۀ دانشنامۀ زبان و ادب فارسی با حضور استاد اسماعیل سعادت، عضو پیوسته و مدیر گروه دانشنامۀ تحقیقات ادبی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، اصغر علمی، مدیر انتشارات سخن، و دکتر آمنه بیدگلی، معاون گروه دانشنامۀ تحقیقات ادبی، در محل نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار شد.