مراسم رونمایی دانشنامۀ زبان و ادب فارسی (دورۀ دوازده جلدی)

 سه‌شنبه، دهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، مراسم رونمایی مجموعۀ دانشنامۀ زبان و ادب فارسی با حضور استاد اسماعیل سعادت، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در محل نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار می‌شود.

این مراسم ساعت ۱۱ تا ۱۳ در غرفۀ نشر سخن (شبستان، راهروی ۳۱، غرفۀ ۳) برگزار خواهد شد.