نشست هم‌اندیشی ویرایش برگزار می‌شود

 شنبه، هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، مؤسسۀ نجوای قلم با همکاری کارگروه علمی و فرهنگی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نشستی با عنوان «هم‌اندیشی ویرایش» برگزار خواهد کرد.

در این نشست فرهاد قربان‌زاده، پژوهشگر گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دربارۀ «کاربرد پیکره در ویرایش»؛ دکتر زیبا بهروز، پژوهشگر فرهنگستان، در موضوع «زبان فارسی و فضای مجازی»؛ و بهروز صفرزاده دربارۀ «جایگاه ویرایش در آثار علمی و پژوهشی» سخنرانی خواهند کرد.

نشست هم‌اندیشی ویرایش از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰ روز شنبه، هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، در نمایشگاه کتاب برگزار خواهد شد.

نشانی: تهران، نمایشگاه کتاب، سرای اهل قلم، سالن جلال ‌آل‌احمد.