انتشارات فرهنگستان در سی و دومین دورۀ نمایشگاه بین المللی کتاب

فرهنگستان زبان و ادب فارسی با شماری از کتاب‌های چاپ اول، مجلات و ویژه‌نامه‌های خود، در سی و دومین دورۀ نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور می‌یابد.

به گزارش روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نثر گفتاری تاجیکان بخارا، به قلم روشن رحمانی؛ هزارواژه‌های زبان‌شناسی (۲)، علوم انسانی (۲)، پزشکی (۳)، روان‌شناسی (۱)، قطعات و اجزای خودرو، علوم زمین (۳) و باستان‌شناسی (۱)، به کوشش گروه واژه‌گزینی؛ فرهنگ اصطلاحات زبانی در ادبیات داستانی (جلد اول)، نوشتۀ سعید رفیعی خضری؛ سهای سهی، نوشتۀ محسن ذاکرالحسینی؛ تک‌چهرۀ نویسنده، به قلم حسن میرعابدینی؛ بحرالمعانی، به تصحیح محمدسرور مولایی؛ گویش ملایر، به کوشش صادق امین مدنی؛ معرفی و بررسی آثار داستانی و نمایشی، به قلم بهناز علی‌پور گسکری؛ نوای کاروان (دفتر دوم اشعار نیما)، به تصحیح سعید رضوانی؛ شعر فارسی در بخارا در قرن چهارم هجری، نوشتۀ یوگنی برتلس/ ترجمۀ آبتین گلکار؛ دورۀ ۱۲جلدی دانشنامۀ زبان و ادب فارسی؛ سیرالملوک (سیاست‌نامه)، به تصحیح محمود عابدی؛ نقش ترجمۀ ادبی در ادبیات تطبیقی، نوشتۀ ایلمیرا دادور؛ فرهنگ واژه‌های مصوب ـ دفتر شانزدهم، به کوشش گروه واژه‌گزینی؛ دستورنویسی در شبه‌قاره، به اهتمام ثریا پناهی، کتاب‌های تازه انتشاریافتۀ فرهنگستان است که در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب عرضه خواهد شد.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، در راهروی شمارۀ ۱۷ شبستان، حضور یافته است.