هشتاد و پنجمین نشست ماهانه برگزار می‌شود

دوشنبه، نهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، هشتاد و پنجمین نشست ماهانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار خواهد شد. در این نشست استاد عبدالله انوار، عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در موضوع «شناسایی فرهنگ اسلامی» سخن خواهد گفت.

هشتاد و پنجمین نشست ماهانۀ فرهنگستان از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۱۵ روز دوشنبه، نهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار خواهد شد. شرکت در این سلسله نشست‌ها برای عموم آزاد است.

نشانی: تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو، خروجی کتابخانۀ ملّی، بلوار دکتر حسن حبیبی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، طبقۀ سوم.