خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۵۵

پنجاه و پنجمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان (اسفند۱۳۹۷) منتشر شد. فهرست مندرجات این شماره از خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی بدین شرح است: سخن نخست: زبان مادری (دکتر حسن ذوالفقاری)؛ گفت‌وگو با مؤلفان کتاب‌های درسی (۳۳): دکتر حسن ذوالفقاری (گیتی قریب)؛ گزارش بازدید دانش‌آموزان پایۀ ششم از فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ معرفی کتاب‏‌های آموزش زبان فارسی در خارج از ایران (۹): نتیجةالقواعد (دکتر سیده‏ زیبا بهروز)؛ معرفی مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی: واژه‌های عمومی (شیما شریفی)؛ آشنايي با مدارس ايران (۸): مدرسه اسعدیه (اسعد) چهارمحال و بختیاری (دکتر عباس قنبری عدیوی)؛ نقد و تحليل متون درسي (۲۵): درس «نی‌نامه» سال دوازدهم (عبدالحسین موحد)؛ بزرگداشت دکتر فتح‌الله مجتبائی در دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران؛ مرادی کرمانی، چهرۀ ملی ادبیات کودک و نوجوان؛ هشتاد و چهارمین نشست ماهانۀ فرهنگستان؛ بنیاد پژوهشی شهریار به روایت تصویر؛ معرفی کتاب درسی آیین نگارش برای سال اول دبیرستان (۱۳۵۹) (محدثه طاهری)؛ روزشمار رویدادهای ادبی بهمن ۱۳۹۷ (فاطمه نیک‌خواه)؛ شعر پایانی: انتظار (امیرهوشنگ ابتهاج ـ متخلص به ه.ا.سایه).
علاقه‌مندان می‌توانند پنجاه و پنجمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان را از پیوند زیر بارگیری کنند: