صبح به‌خیر ایران، برندۀ جایزۀ اهتمام به زبان فارسی سیما

سه‌شنبه، بیست و یکم اسفندماه ۱۳۹۷، پنجمین جشنوارۀ تلویزیونی جام‌جم پایان یافت و برگزیدگان آن در مراسم اختتامیه معرفی شدند. در این جشنواره، برای اولین‌ بار، جایزۀ اهتمام به زبان فارسی در نظر گرفته شده بود که با آرای داوران به برنامۀ «صبح به‌ خیر ایران» شبکۀ یک سیما تعلق گرفت. این برنامه که در شکلی نو از آبان ۱۳۹۶ روزانه به‌طور مستقیم پخش می‌شود، بخشی به نام «فرهنگستان» دارد که پژوهشگران فرهنگستان در آن حضور می‌یابند و دربارۀ واژه‌گزینی و واژه‌شناسی، ضرب‌المثل‌های فارسی، گویش‌های ایرانی و دیگر مسائل زبان و ادبیات فارسی صحبت می‌کنند.
پژوهشگرانی که اکنون با این برنامه همکاری می‌کنند خانم عفت امانی، آقایان دکتر حسینعلی رحیمی، دکتر علی شیوا، دکتر رضامراد صحرایی، و محمود ظریف هستند. در برنامه‌های گذشته آقایان دکتر حسن ذوالفقاری، دکتر محمدرضا رضوی، دکتر مجید طامه، علی مهرامی و استادان متخصص حوزه‌های دیگر که با گروه واژه‌گزینی همکاری می‌کنند در برنامه حضور داشتند.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی این موفقیت را به تهیه‌کننده و کارگردان برنامه، آقای علی هنرور، و گروه برنامه‌ساز «صبح‌ به‌ خیر ایران» تبریک می‌گوید.