نوای کاروان: دفتر دوم از اشعار منتشرنشدۀ نیما یوشیج

 نوای کاروان، دومین دفتر از مجموعۀ اشعار منتشرنشدۀ نیما یوشیج، مستنسخ از گنجینۀ دست‌نوشته‌های وی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

نخستین دفتر اشعار منتشرنشدۀ نیما در سال  ۱۳۹۶ با عنوان صد سال دگر، به تصحیح آقایان دکتر سعید رضوانی و دکتر مهدی علیائی‌مقدم گردآوری شد که انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی آن را در ۲۶۴ صفحه به چاپ رسانید.

مهم‌ترین تفاوت این دفتر با دفتر پیشین به فرم اشعار مربوط است. اشعار این دفتر، علاوه بر سه دستۀ کلاسیک، نوقدمایی و نیمایی، که قریب به اتفاق آثار شعری نیما را در خود جای داده‌اند، هفت اثر دیگر را هم شامل می‌شود که در هیچ‌یک از دسته‌های یادشده نمی‌گنجد و تحت عنوان «اشعار و قطعات در قالب‌های دیگر» دسته‌بندی شده‌اند.

در این دفتر قطعاتی به چشم می‌خورد که نشان‌دهندۀ قالب‌ها و الگو‌های عروضی متفاوت با دسته‌های نام‌برده هستند، برای مثال: دو قطعه با عنوان «حکایت» که بر طرح حکایت‌های گلستان سعدی نوشته شده‌اند، یعنی آمیخته‌ای از نظم و نثر؛ شعر «ترک آشیانه» هجائی است؛ شعر «قطره‌ای از دریا» سروده‌ای است که شاعر در یکی‌دو سطر آن به وزن هجائی میل کرده است؛ شعر «چشمان یار» ترانه‌ای است که برای اجرای آهنگین سروده شده است؛ قطعۀ «تو با منی» بی‌وزن است؛ و قطعۀ «نوای کاروان» نیز به سبک کلاسیک آغاز می‌شود، بی‌وزن ادامه می‌یابد و با چند سطر نیمایی پایان می‌گیرد.

کتاب نوای کاروان: دفتر دوم از اشعار منتشرنشدۀ نیما یوشیج به تصحیح دکتر سعید رضوانی گردآوری شده است که انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی آن را در ۲۵۶ صفحه و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، به بهای ۳۵۰هزار ریال منتشر کرده است.

معرفی: علی‌رضا طیبی