بزرگداشت دکتر فتح‌الله مجتبائی در دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران

سه‌شنبه، چهاردهم اسفندماه ۱۳۹۷، مراسم بزرگداشت دکتر فتح‌الله مجتبائی در دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مراسم که با حضور آقایان دکتر احمد باقری، رئیس دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، و برخی از استادان گروه‌های عرفان و ادیان تطبیقی و تاریخ و تمدن ملل اسلامی، و همچنین جمعی از دانشجویان و علاقه‌مندان دکتر فتح‌الله مجتبائی برگزار شد، آقایان دکتر باقری، دکتر گذشته، دکتر دادبه و دکتر علمی در باب شخصیت علمی و فرهنگی و خدمات دکتر مجتبائی در دانشکدۀ الهیات سخن گفتند.

در پایان این مراسم، به پاس زحمات و خدمات علمی و فرهنگی دکتر مجتبائی هدایایی از طرف دانشگاه تهران و دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، از جمله نشان هشتادمین سال تأسیس دانشگاه تهران، به ایشان تقدیم شد.