همایش بین‌المللی «مطالعات ادبی در شبه‌قاره و آسیای صغیر» برگزار شد

یکشنبه و دوشنبه، پنجم و ششم اسفندماه ۱۳۹۷، همایش بین‌المللی «مطالعات ادبی در شبه‌قاره و آسیای صغیر»، به همت گروه شبه‌قاره و گروه مطالعات زبان و ادب فارسی در آسیای صغیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی و گروه ایران‌شناسی دانشگاه ماربورگ (آلمان)، در محل فرهنگستان برگزار شد.

در مراسم افتتاحیۀ این همایش دوروزه دکتر غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دربارۀ اهمیت زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره و آسیای صغیر سخن گفت.

پس از آن دکتر دریا ارس، سفیر ترکیه در ایران، به پیوندهای فرهنگی دو کشور ایران و ترکیه پرداخت و سپس دکتر محمدعلی موحد، دکتر فتح الله مجتبائی، دکتر علی‌اشرف صادقی، دکتر عارف نوشاهی، دکتر کریستف ورنر و دکتر محمدرضا نصیری، در باب اهمیت و سابقۀ رواج و رونق زبان و ادبیات فارسی در دو منطقۀ شبه‌قاره و آسیای صغیر سخن گفتند.

اولین بخش نشست علمی این همایش با سخنرانی دکتر علی‌اشرف صادقی، عضو پیوسته و مدیر گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در موضوع «فرهنگ ادات‌الفضلا»، آغاز شد و با سخنرانی دکتر احمدرضا قائم‌مقامی، عضو وابستۀ فرهنگستان، در موضوع «مقدمه‌ای دربارۀ تکرار بلاغی در آثار ادبی پیش از اسلام و بدیع فارسی، در مقایسه با نظایر ودایی آن» و امیرعباس آقابابازاده، در موضوع «گنج‌نامه در حل لغات شاهنامه و گنج‌نامۀ مجرم» ادامه یافت.

بخش دوم این نشست با این سخنرانی‌ها و موضوعات برگزار شد: «بازنگری در خمسه‌سرایی: امیرخسرو دهلوی و خواجوی کرمانی»، کریستینه کمپفر؛ «بررسی نقش پارودی در سبک هندی»، سحر وفایی تاج‌خاتونی؛ «مدح در سبک هندی: قندهارنامه و مدایح صائب تبریزی»، دکتر کریستف ورنر.

نخستین روز این همایش  با سخنرانی دکتر مرتضی رضوانفر در موضوع «کتیبه‌های فارسی از شبه‌قاره تا آناتولی» به پایان رسید.

در  نخستین بخش نشست روز دوم همایش دکتر محمدرضا عدلی در موضوع «دگردیسی یک متن یوگایی: مروری بر بحرالحیات شیخ محمد غوث گوالیاری»؛ سپاس ریوندی در موضوع «تأویل و تحول معنایی داستانی هندی دربازگویی صوفیانۀ مولانا در مثنوی» و هادی آزاد در موضوع «طریقت صابریه به روایت شیخ عبدالقدوس گنگوهی» سخنرانی کردند.

در بخش دوم این همایش، دکتر جواد بشری در موضوع «کاربرد جوامع‌الحکایات در تصحیح نزهةالعقول»؛ دکتر مهدی سالاری‌نسب در موضوع «اهمیت آثار سلطان ولد در تبیین مجملات مقالات شمس»؛ و دکتر ساتوشی اگورا در موضوع «رویکردهای مختلف مورخان دورۀ گورکانی به تاریخ پیش از اسلام کشمیر» سخن گفتند.

در پایان این همایش دوروزه، دکتر راضیه آبادیان در موضوع «اشعار فارسیِ “جُنگ ماردینی”: پسند ادبی ادیبان آسیای صغیر در سدۀ ۹ ق»؛ دکتر نجدت طوسون در موضوع «برخی از آثار صوفیانۀ ترجمه‌شده از فارسی به ترکی در دورۀ عثمانی»؛ و ارحام مرادی در موضوع « ترجمه، تألیف و نسخه‌پردازی فارسی در دربار آیدین در آناتولی» سخنرانی کردند.

در پایان این همایش دوروزه مراسم رونمایی چند اثر منتشرشده در زمینۀ مطالعات شبه‌قاره و آسیای صغیر برگزار شد.