دکتر محسن ابوالقاسمی درگذشت

دکتر محسن ابوالقاسمی، استاد ممتاز رشتۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی، درگذشت. این استاد گران‌قدر که ریاست گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران را در کارنامۀ خود داشت در سن ۸۲ سالگی دار فانی را وداع گفت.
استاد دکتر محسن ابوالقاسمی دانش‌آموختۀ دانشکدۀ مطالعات شرقی لندن و از شاگردان استادان بنامی چون هنینگ و بویس بود و بیش از نیم قرن به تدریس و پژوهش در حوزه‌های زبان‌شناسی و فرهنگ ایران باستان فعالیت داشت.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی درگذشت این استاد فرزانه و محقق ارجمند را به جامعۀ علمی و دانشجویان و علاقه‌مندان ایشان و همچنین خانوادۀ آن مرحوم تسلیت می‌گوید.
مراسم تشییع پیکر دکتر ابوالقاسمی از ساعت ۹ صبح یکشنبه، ۲۱ بهمن‌ماه، از مقابل دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به سمت بهشت زهرا برگزار می‌شود و پیکر او در قطعۀ نام‌آوران به خاک سپرده خواهد شد.