توضیح فرهنگستان دربارۀ آثار نیما یوشیج

سه‌شنبه، ششم آذرماه ۱۳۹۷، گزارشی در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منتشر شد با عنوان «چالش بر سر میراث نیما». در بخشی از این گزارش آقای شراگیم یوشیج ادعا کرده است که اسناد مربوط به نیما و دست‌نوشته‌های او را به فرهنگستان نسپرده و هیچ پولی از این نهاد نگرفته است.

در رد این مدّعا، فرهنگستان زبان و ادب فارسی اسناد مالی و اداری مربوط به این توافق را که در آبان‌ماه ۱۳۷۳ صورت پذیرفته بود، در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار می‌دهد.

پیوند خبر در خبرگزاری ایسنا:

https://www.isna.ir/news/97090703418/فرهنگستان-ادعای-فرزند-نیما-یوشیج-را-رد-کرد