بازدید دکتر حداد عادل از گروه دانشنامۀ تحقیقات ادبی

شنبه، دهم آذرماه ۱۳۹۷، دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، از گروه دانشنامۀ تحقیقات ادبی فرهنگستان بازدید کرد. در این دیدار که با حضور استاد اسماعیل سعادت،عضو پیوسته و مدیر گروه دانشنامه، و دکتر محمد دبیرمقدم، معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان، صورت پذیرفت دربارۀ مسائل گروه و فعالیت‌های در دست انجام آن بحث و گفت‌وگو شد.

گروه دانشنامۀ تحقیقات ادبی پس از به پایان رساندن تألیف دانشنامۀ زبان و ادب فارسی که در ۷ مجلد منتشر شده است، در حال آماده‌سازی این مجموعه در ۱۲ مجلد و با قطع وزیری است که اصلاحاتی نیز در آن صورت پذیرفته است. همچنین این گروه در صدد تهیۀ مجموعه‌های تخصصی از میان مقالات دانشنامۀ زبان و ادب فارسی است. از جملۀ این موضوعات است: انواع ادبیات و سبک‌های ادبی، ادبیات معاصر، ایران‌شناسان، ادبیات ایران پیش از اسلام، مداخل مربوط به حوزۀ بلاغت و فنون و آرایه‌های ادبی، دستور زبان فارسی، کتاب‌های تاریخی و تذکره‌های فارسی، زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، اعلام قرآنی و دینی، نویسندگان و شاعران پارسی‌گوی، اهم کتاب‌های نظم و نثر فارسی، جای‌های تاریخی و افسانه‌ای، فرهنگ‌ها. پیش از این مجموعۀ مقالات حوزۀ شاهنامه و شاهنامه‌سرایی در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به مناسبت همایش هزارۀ شاهنامه، در فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده بود.

انتشار مجله‌ای تحت عنوان تحقیقات ادبی، بررسی و بازنگری مداخل دانشنامه و اصلاح و احیاناً تألیف مجدد برخی از آن‌ها، ادغام جلدِ ذیل در فایل اصلی دانشنامه، و ویراست دوم دانشنامه با تجدید نظر در برخی مقالات و افزودن مقالات دیگر از برنامه‌های آتی گروه دانشنامۀ تحقیقات ادبی است.

دکتر آمنه بیدگلی، معاون گروه دانشنامۀ تحقیقات ادبی، خانم‌ها مژگان گله‌داری، سمیه ربیعی، فرزانه رشیدی و شهره فلاحتی، از پژوهشگران گروه دانشنامه، و مرتضی قاسمی، سرپرست روابط عمومی فرهنگستان، از دیگر حاضران این جلسه بودند.