خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۵۱

پنجاه و یکمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان (آبان ۱۳۹۷) منتشر شد. فهرست مندرجات این شماره از خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی بدین شرح است: سخن نخست: ضرورت تدوین اصول و مبانی نثر آموزشی (دکتر حسن ذوالفقاری)؛ گزارش آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان با روش و کتاب‌های پَرفا؛ معرفی مصوّبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی: ۱. واژه‌های عمومی؛ ۲. واژه‌های بیگانه در کتاب‌های درسی (شیما شریفی)؛ آشنايي با دانشگاه‌هاي ايران و جهان (۳۳): دانشگاه کمبریج (مینا گلستانی)؛ نقد و تحليل متون درسي (۲۱): درس «شكر نعمت» سال دوازدهم (عبدالحسین موحد)؛ کارگاه نویسندگی (۲۱): مهارت تصویرخوانی (سید رضا باقریان موحد)؛  برگزاری نشست مشترک فرهنگستان با استادان آموزش زبان فارسی دانشگاه فرهنگیان؛ نشست مشترک سمپاد و فرهنگستان؛ برگزاری نخستین نشست «فعالان ویرایش و درست‌نویسی در فضای مجازی»؛ بنیاد پژوهشی شهریار به روایت تصویر؛ معرفی کتاب درسی: آیین نگارش برای سال سوم دبیرستان (۱۳۵۹) (محدثه طاهری)؛ شعر پایانی: کیش مهر (علامه طباطبایی).

علاقه‌مندان می‌توانند پنجاه و یکمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان را از پیوند زیر بارگیری کنند: