کارگروه‌های تخصصی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

به‌منظور آسیب‌شناسی وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در کشور و نیز پیگیری اجرای مصوّبه‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی در کتاب‌های درسی، گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی کارگروه‌های زیر را تشکیل داده است:

۱. کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی در دورۀ ابتدایی

اعضا: عبدالرّحمان صفارپور، شهین نعمت زاده، فاطمه نجاران، گلزار فرهادی، اسداللّٰه شعبانی؛ هوشنگ مرادی کرمانی، زیبا اشراقی، جعفر ربّانی، مصطفی طباطبایی، علیرضا چنگیزی.

۲. کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی در دورۀ متوسطه

اعضا: غلامرضا ارژنگ، حسین حسینی‌نژاد، حسین قاسم‌پور مقدّم، علی‌اکبر کمالی‌نهاد.

۳. کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه

اعضا: محمدجعفر یاحقی، عباسعلی وفایی، روح‌اللّٰه هادی، مهدی نیک‌منش، محمدرضا سنگری.