تاریخچۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فعالیت رسمی خود را، با حکم رئیس فرهنگستان، دکتر غلامعلی حدّاد عادل، از آذرماه ۱۳۹۰ آغاز کرد.

این گروه با اهداف تعیین‌شده و پس از تشکیل شورای علمی گروه، با حضور دوازده تن از متخصّصان آموزش و کارشناسان دانشگاه، شکل گرفت و نخستین جلسۀ آن در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۲۱ تشکیل شد. در این جلسه شرح وظایف گروه، پس از تصویب در جلسۀ‌ شورای مدیران فرهنگستان، به تأیید نهایی رسید و به گروه ابلاغ شد.

به دنبال آن، گروه با تشکیل  کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی در ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه با تشکیل جلسات لازم، به نقد و بررسی متون آموزشی و مسائل مربوط می‌پردازد.