اهداف و وظایف گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

هدف‌ها

 • پیگیری اجرای مصوّبه‌های فرهنگستان در کتاب­های آموزشی؛
 • نقد علمی و آسیب‌شناسانۀ وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی؛
 • تهیۀ سند ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی.

وظایف

 • برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای ارتقای سطح آموزش زبان و ادبیات فارسی و اصلاح آن در کشور؛
 • پیگیری اجرای مصوّبه‌های فرهنگستان در تمام کتاب‌های درسی و سایر مواد انتشاراتی و آموزشی؛
 • ارزیابی و نقد برنامه­‌های تربیت معلمان آموزش زبان و ادبیات فارسی؛
 • اجرای پژوهش‌هایی برای نقد علمی وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در آموزش‌‌وپرورش و آموزش عالی؛
 • تدوین اصول، اهداف، راهکارها و سیاست‌گذاری­های کلان آموزش زبان و ادبیات فارسی در قالب تدوین منشور و سند ملّی آموزش زبان و ادبیات فارسی و ابلاغ از طریق مراجع مربوط؛
 • پیشنهاد تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حوزۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی و حمایت از آن­ها؛
 • حمایت از مجلات، راه‌اندازی وبگاه، تولید نرم‌افزار برای مراکز دانش‌آموزی و دانشجویی همسو با رویکردها و سیاست‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛
 • حمایت از تولیدات در حوزۀ روش‌های علمی آموزش زبان و ادبیات فارسی در مراکز آموزشی؛
 • برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های تخصصی در حوزۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی یا مشارکت در آن­ها؛
 • ارتباط مؤثر و تعامل سازنده با وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم و تحقیقات و فنّاوری؛
 • همکاری با گروه‌های دیگر فرهنگستان و بهره‌گیری از نتایج فعالیت‌های آنان؛
 • ارتباط علمی با متخصصان، منتقدان، محققان و انجمن­های ادبی در عرصۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی.