ابوالحسن نجفی

ابوالحسن نجفی (۱۳۰۶ اصفهان ـ ۱۳۹۴ تهران)

مدرک دانشگاهی: کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی‌ (دانشگاه سوربن)

تاریخ عضویت پیوسته: ۱۳۶۹/۵/۲

برخی ‌از آثار: غلط ننویسیم، فرهنگ دشواری‌های زبان فارسی؛ مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی؛ فرهنگ فارسی عامیانه؛ وظیفۀ ادبیات (ترجمه و تدوین)؛ بچه‌های کوچک قرن، کریستیان روشفور (ترجمه)؛ شیطان و خدا، ژان پل سارْتْر (ترجمه)؛ گوشه‌نشینان آلتونا، ژان پل سارْتْر (ترجمه)؛ شنبه و یکشنبه در کنار دریا، روبر مرل (ترجمه)؛ کالیگولا، آلبر کامو (ترجمه)؛ ادبیات چیست؟، ژان پل سارْتْر (ترجمه)؛ استادکاران، آرتور آدامُف (ترجمه)؛ همان طور که بوده‌ایم، آرتور آدامُف (ترجمه)؛ پرندگان می‌روند در پرو می‌میرند، رومن گاری (ترجمه)؛ ژان پل سارْتْر، هِنری پیر (ترجمه)؛ دربارۀ نمایش، ژان پل سارْتْر (ترجمه)؛ نژاد و تاریخ، کلود لوی استروس (ترجمه)؛ضدّخاطرات، آندره مالرو (ترجمه)؛ نویسندگان معاصر فرانسه (برگزیدۀ داستان‌های کوتاه)؛ خانوادۀ تیبو، روژه مارتن دوگار (ترجمه)؛ وعده‌گاه شیر بلفور (مجموعۀ داستان)، ژیل پرو (ترجمه)؛ شازده کوچولو، آنتوان دوسنت اگزوپری (ترجمه)؛ عیش و نیستی، تیری مونیه (ترجمه)؛ بیست‌ویک داستان از نویسندگان معاصر فرانسه (ترجمه)؛ گم‌گشته، ژیل پرو (ترجمه)؛ اختیارات شاعری و مقالات دیگر در عروض فارسی؛ طبقه‌بندی وزن‌های شعر فارسی.