هوشنگ مرادی كرمانی

 

 

 

 

هوشنگ مرادی كرمانی (۱۳۲۳ ـ كرمان‌)
مدرک دانشگاهی‌: كارشناسی زبان انگليسی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: ۱۳۸۲/۷/۱۴

برخی‌ از آثار: خمره؛ آب‌انبار؛ معصومه؛ من غزال ترسیده‌ای هستم؛ قصه‌های مجید؛ بچه‌های قالی‌باف‌خانه؛ نخل؛ چکمه؛ مشت بر پوست؛ تنور؛ پلوخورش؛ مربای شیرین؛ لبخند انار؛ مثل ماه شب چهارده؛ نه تر و نه خشک؛ شما که غریبه نیستید (خاطرات)؛ نازبالش؛ کبوتر توی کوزه؛ هوشنگ دوم؛ ته خیار؛ کاکلی (فیلم‌نامه)؛ تیک‌تاک (فیلم‌نامه)؛ کیسۀ برنج (فیلم‌نامه)؛ مهمان مامان (فیلم‌نامه)؛  پهلوان و جراح (نمایش‌نامه)؛ مأموریت (نمایش‌نامه).