نصراللّه پورجوادی

 

 

 

 

نصراللّه پورجوادی (۱۳۲۲ـ تهران‌)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری فلسفه‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: ۱۳۶۹/۵/۲

برخی‌ از آثار: بحر الحقیقه، احمد غزالی (تصحیح)؛ نهج‌الخاص، ابومنصور اصفهانی (تصحیح و مقدمه)؛ سوانح، احمد غزالی؛ زندگی و آثار شیخ ابوالحسن بُسْتی؛ بسحاق اطعمه را بهتر بشناسیم؛ داستان مرغان، رسالة الطّیر احمد غزالی؛ سلطان طریقت، سوانح زندگی و شرح آثار احمد غزالی؛ درآمدی به فلسفۀ افلوطین؛ حُسن و عشق در ادبیات عرفانی؛ بوی جان (مجموعه‌مقالات)؛ نسیم اُنس (مجموعه‌مقالات)؛ شعر و شرع (بحثی دربارۀ فلسفۀ شعر از نظر عطّار)؛ اشراق و عرفان؛ رؤیت ماه در آسمان؛ پژوهش‌های عرفانی/ جست‌وجو در منابع کهن (مجموعه‌مقالات)؛ مثنوی «روز و شب»، حکیم نزاری قهستانی (تصحیح)؛ گلشن لطافت (مناظرۀ عقل و دولت و بخت)، قاسم ساغرجی (تصحیح)؛ زبان حال در عرفان و ادبیات پارسی؛ لغت موران، شهاب‌الدین سهروردی (تصحیح)؛ بادۀ عشق (مجموعه‌مقالات)؛ علم التصوف (تصحیح)؛ عارفی از الجزایر، مارتین لینگز (ترجمه)؛ مجموعۀ آثار ابوعبدالرحمن سُلَّمی؛ عین‌القضاة و استادان او؛ مثنوی رحیق‌التحقیق (به‌انضمام رباعیات و اشعار دیگر)، مبارکشاه مرورودی؛ دو مجدِّد (پژوهش‌هایی دربارۀ محمد غزالی و فخر رازی)؛ ایران مظلوم، مجموعۀ سرمقاله‌های نشر دانش؛ ریاض الافکار در توصیف خزان و بهار، یارعلی تبریزی (مقدمه و تصحیح)؛ بلبل‌نامۀ علی گیلانی (تصحیح)؛ دیوان اشعار جلال طبیب شیرازی (تصحیح)؛ عهد الست؛ اجتماع علامه یا حکیم‌نامه، اوحدالدین طبیب رازی (مقدمه و تصحیح)؛ مرآت المعانی به انضمام گزیدۀ سیَر العارفین، جمالی دهلوی (تصحیح).