موسی اسوار

 

 

 

 

موسی اسوار (۱۳۳۲ ـ کربلا)

مدرک دانشگاهی: کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفۀ تعلیم و تربیت (دانشگاه تهران)

تاریخ عضویت پیوسته: ۱۳۹۶/۶/۲۱

برخی از آثار:  آخرِ شب، محمود درویش (ترجمه)؛ ادبیات مقاومت در فلسطین اشغال‌شده، غَسّان کنَفانی (ترجمه)؛ تا هر وقت که برگردیم، غَسّان کنَفانی (ترجمه)؛ از سرودِ باران تا مزامیرِ گُلِ سرخ، پیش‌گامان شعر امروز عرب؛ تا سبز شوم از عشق، نِزار قَبّانی (ترجمه)؛ شعر امروزِ ایران (به اهتمام و ترجمه به عربی)؛‌ در دست ستاره‌ها، آدونیس (ترجمه)؛ دیوانه و پیش‌گام و سرگشته، جبران خلیل جبران (ترجمه)؛  چکامه‌های مُتَنَبّی (ترجمه)؛ ویرایش ده‌ها اثر فرهنگی، از جمله فرهنگ اشعار حافظ (نوشتۀ مرحوم دکتر احمدعلی رجایی بخارایی)، فرهنگنامۀ شعری و مَثَل‌ها و حکمت‌ها در آثار شاعران (اثر مرحوم دکتر رحیم عفیفی)، ترجمۀ قرآن مجید و معلّقاتِ سَبْع (اثر استاد عبدالمحمد آیتی)؛ روح تشریع در اسلام، امام موسی صدر؛ پرتوهایی از اندیشۀ امام موسی صدر؛  طراحی و نویسندگی سه مجموعۀ برنامۀ آموزشی تلویزیونی (جمعاً ۳۰۰ میان‌پرده) به‌نامِ «چگونه بنویسیم، چگونه بگوییم» معروف به «فارسی را پاس بداریم».