كامران فانی

 

 

 

 

كامران فانی (۱۳۲۲ ـ قزوين‌)
مدرک دانشگاهی‌: كارشناسی ارشد كتابداری‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: ۱۳۸۲/۷/۱۴

برخی‌ از آثار: سرعنوان‌های موضوعی فارسی؛ رده‌بندی تاریخ ایران؛ رده‌بندی فلسفۀ اسلامی؛ فرهنگ موضوعی قرآن مجید؛ جنگ جهانی اوّل و دوم؛ دایرة‌المعارف تشیع (نویسنده و ویراستار)؛ دانشنامۀ کودکان و نوجوانان (سرپرست و نویسنده و ویراستار)؛ علم در تاریخ، جان برنال (ترجمه)؛ زردشت، سیاستمدار یا جادوگر؟، هنینگ (ترجمه)؛ سلوک روحی بتهوون، سالیوان (ترجمه)؛ خطابـۀ پوشکین، داستایوسکی (ترجمه)؛ مرغ دریایی، آنتون چخوف (ترجمه)؛ آدم‌های ماشینی: روبات‌ها، کارل چاپک (ترجمه)؛ موش و گربه، گونترگراس (ترجمه)؛ رده‌بندی تاریخ ایران؛ سه خواهر، آنتون چخوف (ترجمه)؛ دائرةالمعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی (نویسنده)؛ فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان  (نویسنده و ویراستار)؛ زندگی‌نامۀ علمی دانشوران (نویسنده).