غلامعلی حدّاد عادل

غلامعلی حدّادعادل (۱۳۲۴ ـ تهران)

مدرک دانشگاهی: دکتری فلسفه‌ (دانشگاه تهران)

تاریخ عضویت پیوسته: ۱۳۶۹/۵/۲

برخی‌ از آثار: احوال دل گداخته، گزیدۀ کتاب «مکتوبات» مولانا؛ فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی؛ آشنایی با جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش؛ دانش اجتماعی (سال اول و دوم دبیرستان)؛ «تعلیمات مدنی» در تعلیمات اجتماعی سال سوم تا پنجم دبستان؛ «دین و سیاست» در دانش اجتماعی (سال اول دبیرستان)؛ «نگاهی به بینش اجتماعی اسلام» در دانش اجتماعی؛ تعلیمات اجتماعی (سال سوم دورۀ راهنمایی)؛ درس‌هایی از قرآن (سال اول تا چهارم دبیرستان)؛ ترجمۀ قرآن؛ دانشنامۀ جهان اسلام (زیر نظر)؛ حج، نماز بزرگ؛ با احترام: مجموعه‌مقالات اهداشده به استادان؛ آسیب‌شناسی تربیت دینی؛ تاریخ و تاریخ‌نگاری؛ خدامحوری، اکازیونالیزم، در تفکر اسلامی و فلسفه مالبرانش (با همکاری قاسم کاکایی)؛ پروین اعتصامی (به اهتمام)؛ استاد سخن؛ آخرین منبر: آخرین سخنرانی حجت‌الاسلام فلسفی (گردآورنده)؛ مقالات کانتی؛ تمهیدات: مقدمه‌ای برای هر مابعدالطبیعۀ آینده که به‌عنوان یک علم عرضه شود، ایمانوئل کانت (ترجمه)؛ نظریۀ معرفت در فلسفۀ کانت، یوستوس هارتناک (ترجمه)؛ حدیث سرو و نیلوفر: نه مقاله دربارۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قارۀ هند؛ جدایی‌ها؛ سحرخیزان؛ راهی به‌سوی عاقبت خیر: در بیان بعضی مسائل و مشکلات آموزش‌وپرورش؛ محض اطلاع: تحلیل محتوای جلد هفتم یادداشت‌های عَلَم؛ آهوی وحشی: هشت مقاله دربارۀ حافظ؛ به صحرا شدم، عشق باریده بود… .