علی‌اشرف صادقی

 

 

 

 

علی‌اشرف صادقی (۱۳۲۰ ـ قم‌)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری زبان‌شناسی همگانی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: ۱۳۷۰/۴/۲۵
برخی‌ از آثار: دستور زبان فارسی (در ۳ جلد، با همکاری غلامرضا ارژنگ)؛ تکوین زبان فارسی؛ لغت فرس اسدی (تصحیح)؛ زبان‌های ایرانی، ارانسکی (ترجمه)؛ یادنامۀ دکتر احمد تفضّلی؛ نگاهی به گویش‌نامه‌های ایرانی؛ مسائل تاریخی زبان فارسی؛ فارسی قمی؛ فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهسالار (تصحیح)؛ الابنیه عن حقایق الادویه (روضة الانس و منفعة النفس)، موفق بن علی هروی (مقدمه)؛ فرهنگ املایی خط فارسی بر اساس دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (با همکاری زهرا زندی‌مقدم)؛ فرهنگ جامع زبان فارسی (طرح، مقدمه، ویرایش نهایی، سرپرستی)؛ لهجۀ تهرانی، لازار ساموئیلوویچ پی‌سیکوف (ویرایش علمی).