حسن رضائی باغ‌بیدی

 

 

 

 

حسن رضائی باغ‌بیدی (۱۳۴۵ ـ تهران‌)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری فرهنگ و زبان‌های باستانی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: ۱۳۸۹/۳/۱۶

برخی از آثار:  ویرایش علمی: مجموعه‌مقالات نخستین هم‌اندیشی گویش‌شناسی ایران؛ روایت آذرفرنبغ فرخزادان؛ راهنمای زبان پارتی؛ تاریخ زبان‌های ایرانی؛ سوترۀ علت و معلول کردار (متنی بودایی به زبان سُغدی)؛ مقدمات زبان سنسکریت (جلد ۱ و ۲: دروس پایه، نکات دستوری، متن‌های برگزیده و واژه‌نامه)؛ سکه‌های ایران در دورۀ اسلامی: از آغاز تا برآمدن سلجوقیان؛  راهنمای زبان‌های ایرانی (ترجمه و سرپرستی)؛ نظارت و سرپرستی واژه‌نامۀ موضوعی زبان‌های باستانی ایران (جلد ۱: بدن انسان و جانوران؛ نام‌های جانوران. جلد ۲: گیاهان و اندام‌های گیاهی؛ خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها. جلد ۳: خانواده و اصطلاحات خویشاوندی؛ مشاغل و مناصب).