بدرالزّمان قريب

 

 

 

 

بدرالزّمان قريب (۱۳۰۸ ـ تهران‌)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری زبان‌های باستانی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: ۱۳۷۶/۱۲/۲۵

برخی‌ از آثار: تحلیل ساختاری فعل در زبان سُغدی؛ زبان‌های خاموش، یوهان فریدریش (ترجمه، با همکاری یداللّٰه ثمره)؛ وسنتره جاتکه، داستان تولد بودا به روایت سُغدی؛ فرهنگ سُغدی (سُغدی ـ فارسی ـ انگلیسی)؛ تاریخچۀ گویش‌شناسی در ایران؛ مطالعات سُغدی؛ پژوهش‌های ایرانی باستان و میانه.