فرهنگ اصطلاحات زبانی در ادبیات داستانی و نمایشی

فرهنگ اصطلاحات زبانی، در ادبیات داستانی و نمایشی، جلد اول (۱۲۵۰-۱۳۰۰ ش)، در چارچوب مجموعۀ ادب معاصر فارسی، به قلم دکتر سعید رفیعی خضری در نشر آثار به چاپ رسیده است.
این فرهنگ شامل ۳۹۰۵ مدخل به همراه شواهد آن‌ها از هجده اثر داستانی (اميرارسلان، چرندپرند، حکايت پير و جوان، خاطرات تاج‌السلطنه، دام‌گستران يا انتقام‌خواهان مزدک، رسالۀ مکاتبات مقيم و مسافر، سرگذشت حاجی‌بابای اصفهاني، سرگذشت ژيل بلاس، سياحت‌نامۀ ابراهيم‌بيک، شمس و طغرا، شهريار هوشمند، عالم نسوان، عشق و سلطنت، علي‌عمو چنين گفت، قصه‌هاي استاد، کتاب احمد، مسالک‌المحسنين، ملک‌جمشيد طلسم آصف و حمام بلور) و نه اثر نمایشی (اوستاد نوروز پينه‌دوز، بقال‌بازي در حضور، تمثيلات، چهارتياتر، حاجي‌ريائي‌خان، حکام قديم ـ حکام جديد، طبيب اجباري، عروسي آحسين‌آقا، عروسي جناب آقاميرزا) است. این نخستین فرهنگی است که در آن به آثار نمایشی نیز توجه شده است. همان‌طور که پدیدآورنده در «سرآغاز» اشاره می‌کند، اصطلاحات زبانی واحدهای واژگانی هستند که در همۀ زبان‌ها وجود دارند و به دلیل بسامد بالا و کاربرد فراوان اهمیت ویژه‌ای دارند. این واحدهای زبانی اگرچه به‌تناسب در همۀ گونه‌های زبانی وجود دارند، اما بیشتر به گونۀ عامیانۀ زبان تعلق دارند. کاربرد این اصطلاحات زبان را به گوش سخن‌گویان بومی طبیعی جلوه می‌دهد، به همین دلیل بهتر است در آموزش زبان، جایی برای آموزش آن‌ها در نظر گرفته شود. اساس کار این فرهنگ بر سابقه‌ای نهاده شده که با فرهنگ فارسی عامیانه، دستاورد پرارزش زنده‌یاد استاد ابوالحسن نجفی، پدید آمده است و از حیث مواد و داده‌ها می‌توان آن را ادامه و تکملۀ کار ایشان برشمرد، اما خود را محدود به آثار اثر آفرینان تهرانی نمی‌کند.
کتاب فرهنگ اصطلاحات زبانی، در ادبیات داستانی و نمایشی، جلد اول (۱۲۵۰-۱۳۰۰ ش)، در چارچوب مجموعۀ ادب معاصر فارسی، با نگارش دکتر سعید رفیعی خضری است که نشر آثار آن را در ۶۱۳ صفحه و با شمارگان ۵۰۰ نسخه، به بهای ۶۰۰ هزار ریال منتشر کرده است.