خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۴۸

چهل و هشتمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان (مرداد ۱۳۹۷) منتشر شد. فهرست مندرجات این شماره از خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی بدین شرح است: سخن نخست: آموزش اخلاق علمی و پژوهشی در دانشگاه (دکتر حسن ذوالفقاری)؛ مقالۀ «تمرین‌هایی برای کاربست ادبیات در آموزش زبان فارسی» (دکتر حسن ذوالفقاری)؛ گزارش برگزاری همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت (دکتر سیدعلی کرامتی‌مقدم)؛ معرفی کتاب‏های آموزش زبان فارسی در خارج از ایران (۳): قواعد فارسیه بر طرز نوین (دکتر سیده‏زیبا بهروز)؛ معرفی مصوّبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی: ۱. واژه‌های عمومی؛ ۲. واژه‌های بیگانه در کتاب‌های درسی (شیما شریفی)؛ آشنایی با دانشگاه‌های ایران و جهان (۳۱): دانشگاه ملی استرالیا (مینا گلستانی)؛ نقد و تحلیل متون درسی (۲۰): درس «خوان عدل» سال یازدهم (عبدالحسین موحد)؛ کارگاه نویسندگی دانش‌آموزان (۱۸): گزارشی از امتحان نگارش خرداد ۱۳۹۷ دبیرستان شهید قدوسی قم (سید رضا باقریان موحد)؛ درگذشت لیلی ایمن (آهی)، از مؤلفان کتاب‌های درسی ابتدایی؛ کارگاه زبان فارسی شبکۀ کودک؛ تقدیر از خانم دکتر مهری باقری در هفتادمین سال تأسیس دانشگاه تبریز؛ گزارش مختصر دورۀ ضمن خدمت «کاربرد فناوری و روش‌های نوین در آموزش زبان و ادبیات فارسی»؛ بنیاد پژوهشی شهریار به روایت تصویر؛ روزشمار رویدادهای ادبی تیر ۱۳۹۷ (علی زارعی مزدآبادی)؛ شعر پایانی: شبانه (احمد شاملو).
علاقه‌مندان می‌توانند چهل و هشتمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان را از پیوند زیر بارگیری کنند: