آغاز چهارمین دورۀ کارشناسی ارشد واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی

دوشنبه، نوزدهم شهریورماه ۱۳۹۷، چهارمین دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی در پژوهشکدۀ مطالعات واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی آغاز شد. به همین مناسبت دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان، با حضور در جمع دانشجویان این دوره دربارۀ پیشینۀ واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی در ایران و تلاش‌های فرهنگستان در راه‌اندازی این دوره و اهداف مورد نظر فرهنگستان با دانشجویان سخن گفت. دکتر محمد دبیرمقدم، معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان، خانم نسرین پرویزی، معاون گروه واژه‌گزینی، آقای مهدی قنواتی، مدیر آموزش پژوهشکده، سرکار خانم مهنوش تهرانی، رئیس دفتر ارتباط با صدا و سیما، و مرتضی قاسمی، سرپرست روابط عمومی فرهنگستان، از دیگر حاضران در این دیدار بودند.
در ابتدای این جلسه دکتر حداد عادل، ضمن تبریک به دانشجویان ورودی چهارمین دورۀ این رشته اظهار کرد: اگر بخواهم به یکی‌دو نکتۀ کلیدی اشاره کنم باید بگویم که اولاً کار واژه‌گزینی بزرگ‌تر از آن است که فقط یک مؤسسه به نام فرهنگستان زبان و ادب فارسی بخواهد آن را متکفل شود. سیل عظیم واژه‌ها، که روزافزون هم هست، چیزی نیست که کار یک مؤسسه باشد. ما از ابتدا بر آن بودیم که فرهنگستان بیشتر امر واژه‌گزینی را در کشور هدایت بکند و در خود متمرکز نسازد. به عبارتی بر واژه‌گزینی نظارت کند و آن را سامان بدهد. بر همین اساس بود که ما تصمیم گرفتیم واژه گزینی را به‌صورت یک نظام آموزشی و درسی دربیاوریم.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامۀ سخنان خود افزود: دومین نکته‌ای که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که ما در انجام این کار بسیار جدی هستیم. این رشته برای فرهنگستان یک مسئلۀ هویتی و اعتقادی است و هیچ جنبۀ تشریفاتی ندارد. فرهنگستان انتظار دارد یک فضای دانشجویی جدّی در اینجا ایجاد شود و دانشجویان این رشته، دانش، مهارت، بصیرت و کارایی پیدا کنند.
دکتر دبیرمقدم، معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان نیز در ادامه، در سخنانی کوتاه و ضمن خیرمقدم گفتن به دانشجویان، اظهار کرد: این رشته در حوزۀ زبان علم است و زبان علم ساحت‌ها و لایه‌های مختلفی دارد: واژه‌گزینی، نحو، گفتمان. وقتی به واژه‌گزینی می‌رسیم پای نحو، صرف، آواشناسی و واج‌شناسی در میان است و مسئلۀ ترکیب، خوشه و خوشه‌های واژگانی به وجود می‌آید، بنابراین با حوزه‌های مختلف زبان‌شناسی عجین است، در نتیجه یک پای این رشته در زبان‌شناسی کاربردی است.
وی در ادامه با برشمردن حوزه‌هایی که دانشجویان این رشته می‌توانند در آن‌ها به پژوهش بپردازند و رساله‌های خود را در آن زمینه‌ها آماده سازند سخن گفت و در پایان از آنان خواست که در خدمت زبان فارسی در مقام زبان علم باشند.