ششمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی

سه‌شنبه، ۶ آذرماه ۱۳۹۷، ششمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان «نگاهی تازه به ادبیات معاصر» در محل سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران برگزار می‌شود.
ادبیات داستانی یکی از گونه‌های مهم ادب فارسی به شمار می‌آید که دارای پیشینۀ پربار و درخشانی است و در طول تاریخ ادبی ایران، آثار ارزشمندی در این حوزه پدید آمده است. از حدود یکصد و بیست سال پیش، با تکیه بر سنت داستان‌نویسی ایرانی و آشنایی با ادبیات داستانی اروپا و با نوشتن نخستین رمانواره‌های فارسی، ادبیات داستانی معاصر ایران آغاز گشت و پس از آن، داستان کوتاه و دیگر انواع داستانی نیز پدید آمد و نویسندگان صاحب سبک و برجسته‌ای با تولید آثار گوناگون، عرصۀ تازه‌ای را در تولیدات ادبی به وجود آوردند و بخش عمده‌ای از ادبیات معاصر را به خود اختصاص دادند. با توجه به اهمیت این گونۀ ادبی، ششمین همایش متن‌پژوهی به موضوع ادبیات داستانی معاصر اختصاص یافته است و برگزارکنندگان این همایش امیدوارند بتوانند بستری مناسب برای اطلاع از آخرین تحقیقات پژوهشگران ادبیات فارسی در این زمینه پدید آورند.
محورهای این همایش به شرح زیر است:
محورهای تخصصی:
• بررسی زمینه‌های پیدایی داستان‌نویسی معاصر
• جریان‌شناسی داستان معاصر
• گونه‌شناسی ادبیات داستانی
• ادبیات داستانی و نقد ادبی
• ادبیات داستانی و تحولات سیاسی ــ اجتماعی
• ادبیات داستانی و مطالعات زبانی
• تأثیر داستان‌‌های منظوم و منثور کهن بر داستان‌نویسی معاصر
• تأثیرپذیری داستان‌نویسی معاصر از ادبیات جهان
• نقش ترجمه در ادبیات داستانی معاصر
• نقش زندگی شهری در تکوین رمان فارسی
• بازتاب انقلاب اسلامی در ادبیات داستانی
• بازتاب جنگ تحمیلی در ادبیات داستانی
• بررسی داستان نویسی در ژانرهای مطبوعاتی
• مکتب‌های ادبی و ادبیات داستانی
• تحلیل و نقد آثار برجستهٔ داستانی
محور عمومی:
• تمامی پژوهش‌های مرتبط با ادبیات فارسی

مهلت ارسال مقالات به دبیرخانهٔ همایش تا تاریخ بیستم آبان‌ماه ۱۳۹۷ است. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوۀ ارسال مقالات به نشانی زیر مراجعه کنند.

HTTP://MATNPAJOOHI.IR