نشست علمی گروه مطالعات آسیای صغیر

شنبه، هفدهم شهریورماه ۱۳۹۷، نشست علمی گروه مطالعات آسیای صغیر با موضوع «نقش نسخه‌بدل در تصحیح متن» برگزار خواهد شد.
در این نشست پروفسور دکتر نوبو آکی کُندو، استاد مؤسسۀ زبان‌ها و فرهنگ‌های آسیا و آفریقا ــ توکیو و عضو شورای مشاوران مجلۀ مطالعات آسیای صغیر، سخنرانی خواهد کرد.
نشانی: تهران، بزرگراه شهید حقانی، بلوار کتابخانۀ ملی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تالار دکتر شهیدی
زمان: شنبه، هفدهم شهریورماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۰ صبح