وظایف و فعالیت‌ها

 • ارائۀ تعریف جامع ادبیات انقلاب اسلامی و شناخت مؤلّفه‌های شکل‌دهندۀ آن؛
 • تحقیقات بنیادین در حوزۀ ادبیات انقلاب اسلامی در شاخه‌های متنوّع آن؛
 • شناخت ارتباطات این ادبیات با ادبیات گذشته و معاصر فارسی و تأثیرپذیری‌های آن؛
 • شناخت جریان‌های ادبی به‌وجودآمده در بستر ادبیات انقلاب اسلامی؛
 • نقد و معرّفی آثار ماندگار و معرّفی شاعران و نویسندگان برتر این عرصه؛
 • برقراری ارتباط نظام‌مند و تعامل سازنده با مراکز فرهنگی و تحقیقاتی و دست‌اندرکاران در این زمینه، در داخل و خارج از کشور؛
 • ارتباط علمی با شاعران و نویسندگان و منتقدان و محقّقان این عرصه؛
 • نقد علمی و واقع‌بینانه و آسیب‌شناسانۀ ادبیات انقلاب اسلامی و جریان‌های مختلف آن؛
 • برگزاری نشست‌های علمی و ادبی مرتبط با ادبیات انقلاب اسلامی؛
 • انتشار فصلنامۀ علمی ـ ‌پژوهشی در زمینۀ فعالیت گروه؛
 • فراهم آوردن منابع تخصّصی مورد نیاز محقّقان این عرصه؛
 • تحقیق در زمینۀ تأثیر ادبیات انقلاب اسلامی بر ادبیات منطقه، به‌ویژه کشورهای فارسی‌زبان؛
 • مطالعات و تحقیقاتی که نتایج آن به تدوین درس‌نامه‌ها و متون دانشگاهی در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی (در زمینۀ درس‌ها و گرایش‌های مرتبط با موضوع) یاری رساند؛
 • مطالعات و تحقیقاتی که نتایج آن بتواند در خدمت بخش‌های دیگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مثل گروه‌های فرهنگ‌نویسی و واژه‌گزینی و… قرار گیرد.

مدیر گروه

محمدرضا ترکی (آبادان  ـ ۱۳۴۱)

دانشیار دانشگاه تهران

تحصیلات

کارشناسی زبان وادبیات فارسی، دانشگاه تهران (۱۳۷۱)

کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی، مؤسسۀ مطالعات وتحقیقات فرهنگی (۱۳۷۵)

دکتری زبان وادبیات فارسی، دانشگاه تهران (۱۳۷۹)

برخی از آثار

پارسای پارسی؛ مجموعۀ شعر فصل فاصله؛ از واژه تا صدا: پیرامون ادبیات و رادیو؛ تاریخ و تطور علوم بلاغت، شوقی ضیف (ترجمه)؛ پارسای پارسی: سلمان فارسی به روایت متون فارسی؛ پرسه در عرصۀ کلمات؛ مجموعۀ شعر هنوز اول عشق است؛ مجموعۀ شعر خاکستر آیینه؛ نقد صیرفیان: فراز و فرود خاقانی‌شناسی معاصر از رهگذر بررسی هفت اثر از خاقانی‌شناسان این روزگار؛ پیش‌گامان شعر فارسی؛ سخن عشق (جشن‌نامۀ دکتر حسن انوری)؛ یادنامۀ دکتر حسن حبیبی؛ ادبیات انقلاب اسلامی؛ مجموعۀ شعر سال‌های بی‌ترانگی.

شورای علمی

یعقوب آژند، هدایت‌اللّٰه بهبودی، محمدرضا ترکی، غلامعلی حدّاد عادل، احمد خاتمی، محمدرضا سنگری،  حسینعلی قبادی، فاضل نظری.

اعضای گروه ادبیات انقلاب اسلامی

پژوهشگران

محمدرضا علی‌بخشی، سمیه گنجی، مرضیه گلرنگ‌رهبر، محبوبه امینی‌مهر

مجلۀ ادبیات انقلاب اسلامی

نشریۀ علمی ـ پژوهشی ادبیات انقلاب اسلامی، به‌صورت ویژه‌نامۀ فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی نامۀ فرهنگستان، به‌همّت گروه ادبیات انقلاب اسلامی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر می‌شود. گسترش مباحث علمی و دانشگاهی در حوزۀ مطالعات ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیّات دفاع مقدس، ارائۀ تحقیقات بنیادین و نظریه‌های علمی ـ پژوهشی این حوزه، اعمّ از مبانی و مؤلفه‌های ادبی، آسیب‌شناسی و جریان‌شناسی ادبی، مطالعات بین‌رشته‌ای و کاربردیِ این حوزه، معرّفی شاعران و نویسندگانِ این حوزه و پرداختن به نقاط ضعف و قوّت آثار برجستۀ نظم و نثرِ آن، از اهداف نشریۀ مزبور است. انتشار اخبار همایش‌ها و معرّفی تازه‌های نشر در زمینه‌های مرتبط نیز از بخش‌های دیگر این نشریه به شمار می‌رود. تا کنون ۳ شماره از این نشریه به چاپ رسیده است.