احمد سمیعی (گیلانی)

کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی‌

واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

احمد سمیعی گیلانی (۱۲۹۹ ـ رشت‌)
مدرک دانشگاهی‌: کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۳۷۰/۴/۲۵

 دلدار و دلباخته، ژرژ ساند (ترجمه)؛ خیال‌پروری‌های تفرجگر انزواجو، ژان ژاک روسو (ترجمه)؛ ادبیات ساسانی؛ داتا گنج‌بخش (زندگی‌نامه و تعالیم شیخ ابوالحسن علی بن عثمان هجویری)، شیخ عبدالرّشید (ترجمه)؛ چومسکی، جان لاینز (ترجمه)؛ هزیمت یا شکست رسوای آمریکا، ویلیام لوئیس و مایکل لِدین (ترجمه)؛ ساخت‌های نحوی، نُعام چومسکی (ترجمه)؛ آیین نگارش؛ آشنایی با زبان‌شناسی؛ آشنایی با ادبیات اشکانی و ساسانی؛ دیدرو، پیتر فرانس (ترجمه)؛ سالامبو، گوستاو فلوبر (ترجمه)؛ شیوه‌نامۀ دانشنامۀ جهان اسلام؛ نگارش و ویرایش؛ تتبّعات، گزیدۀ اثر مونتنی (ترجمه)؛ برادرزادۀ رامو، دیدرو (ترجمه)؛هنرپیشه کیست؟ نظر خلاف عرف دربارۀ هنرپیشگان، دیدرو (ترجمه)؛ چیزها، ژرژ پِرک (ترجمه)؛ مسیح، یاسپرس (ترجمه)؛ زیباشناسی، برتلمی (ترجمه)؛ سبک، کریستین نوآی کلوزار (ترجمه).