۳۰ دی ۱۳۹۷

گزارش تصویری مراسم تشییع پیکر استاد دکتر سلیم نیساری

۳۰ دی ۱۳۹۷

مراسم ترحیم دکتر سلیم نیساری

[…]
۲۶ دی ۱۳۹۷

برگزیدگان هشتمین دورۀ جایزۀ دکتر مجتبائی معرفی شدند

[…]
۲۶ دی ۱۳۹۷

تفاهم‌نامۀ همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی

[…]

یادداشت ماه