۲۵ تیر ۱۳۹۷

اولین جلسۀ کارگروه ششمین دورۀ جایزۀ فرهنگستان به رسانه‌ها برگزار شد

[…]
۲۴ تیر ۱۳۹۷

پژوهشگر فرهنگستان، نامزد دریافت جایزۀ ادبی پروین اعتصامی

[…]
۲۴ تیر ۱۳۹۷

دیدار رئیس فرهنگستان با سفیر جمهوری تاجیکستان

[…]

یادداشت ماه