۲۳ بهمن ۱۳۹۷

بررسی وضعیت ادبیات تطبیقی در دانشگاه‌ها

[…]
۱۹ بهمن ۱۳۹۷

دکتر محسن ابوالقاسمی درگذشت

[…]
۱۷ بهمن ۱۳۹۷

برگزیدگان سی و ششمین دورۀ جایزۀ کتاب سال

[…]
۱۳ بهمن ۱۳۹۷

فرهنگستان زبان و ادب فارسی در نمایشگاه ملّی دستاوردهای چهل‌سالۀ انقلاب اسلامی

[…]

یادداشت ماه