۱۱ شهریور ۱۳۹۷

تقدیر از خانم دکتر مهری باقری در هفتادمین سال تأسیس دانشگاه تبریز

[…]
۳۰ مرداد ۱۳۹۷

کارگاه زبان فارسی شبکۀ کودک

[…]
۳۰ مرداد ۱۳۹۷

فراخوان دومین همایش بین‌المللی مطالعات ادبی در شبه‌قاره و آسیای صغیر

[…]

یادداشت ماه