۱ اسفند ۱۳۹۷

گزارش دومین روز کارگاه حوزه‌های نوین مطالعاتی در ادبیات تطبیقی

[…]
۳۰ بهمن ۱۳۹۷

همایش بین‌المللی مطالعات ادبی در شبه‌قاره و آسیای صغیر

[…]
۲۹ بهمن ۱۳۹۷

آغاز دومین دورۀ کارگاه ادبیات تطبیقی

[…]
۲۴ بهمن ۱۳۹۷

رئیس فرهنگستان در برنامۀ «شب شعر»

[…]

یادداشت ماه