۳ اسفند ۱۳۹۷

دکتر یدالله ثمره درگذشت

[…]
۱ اسفند ۱۳۹۷

هشتاد و سومین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار شد

[…]
۱ اسفند ۱۳۹۷

گزارش چهارمین روز کارگاه حوزه‌های نوین مطالعاتی در ادبیات تطبیقی

[…]
۱ اسفند ۱۳۹۷

گزارش سومین روز کارگاه حوزه‌های نوین مطالعاتی در ادبیات تطبیقی

[…]

یادداشت ماه