۶ اسفند ۱۳۹۷

گزارش تصویری تشییع پیکر استاد دکتر یدالله ثمره

[…]
۵ اسفند ۱۳۹۷

مراسم ترحیم شادروان دکتر یدالله ثمره

[…]
۵ اسفند ۱۳۹۷

گزارش پنجمین روز کارگاه حوزه‌های نوین مطالعاتی در ادبیات تطبیقی

[…]
۳ اسفند ۱۳۹۷

مراسم تشییع پیکر استاد دکتر یدالله ثمره

[…]

یادداشت ماه

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

یادی از ادیب اخلاق مدار، دکتر حسن حبیبی

[…]