۴ مهر ۱۳۹۷

آغاز دهمین همایش بین‌المللی زبان‌شناسی ایران

[…]
۳۱ شهریور ۱۳۹۷

دهمین همایش بین‌المللی زبان‌شناسی ایران

[…]
۲۰ شهریور ۱۳۹۷

آغاز چهارمین دورۀ کارشناسی ارشد واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی

[…]

یادداشت ماه