۳ آذر ۱۳۹۷

بیست و پنجمین جشنوارۀ ملی کتاب سال دانشجویی

[…]
۳۰ آبان ۱۳۹۷

بازدید دکتر حداد عادل از گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان

[…]
۲۸ آبان ۱۳۹۷

چهارصد و شصت‌ و پنجمین نشست شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی

[…]
۲۷ آبان ۱۳۹۷

واژه‌‌نامۀ شکوری

[…]

یادداشت ماه