۱۰ آذر ۱۳۹۷

حکایت بر دار کردن حسنک وزیر با خوانش دکتر غلامعلی حداد عادل

[…]
۱۰ آذر ۱۳۹۷

توضیح فرهنگستان دربارۀ آثار نیما یوشیج

[…]
۵ آذر ۱۳۹۷

هشتادمین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار شد

[…]
۳ آذر ۱۳۹۷

استاد سمیعی (گیلانی)، صاحب قلم برتر در چهارمین دورۀ جشنوارۀ نشان دهخدا

[…]

یادداشت ماه