۱۸ آذر ۱۳۹۷

اولین جلسۀ کارگروه آزمون بسندگی مهارت‌های زبانی دانش‌آموزان

[…]
۱۷ آذر ۱۳۹۷

بازدید دکتر حداد عادل از گروه تصحیح متون

[…]
۱۰ آذر ۱۳۹۷

بازدید دکتر حداد عادل از گروه دانشنامۀ تحقیقات ادبی

[…]
۱۰ آذر ۱۳۹۷

فرهنگستان، میزبان رئیس شورای روابط فرهنگی هند (ICCR)

[…]

یادداشت ماه