۹ خرداد ۱۳۹۷

همکاری استادان تاجیک و افغان در تألیف دانشنامۀ زبان و ادب فارسی

[…]
۱ خرداد ۱۳۹۷

پاسداشت زبان فارسی در صداوسیما

[…]
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

بزرگداشت دکتر حسن انوری در بنیاد پژوهشی شهریار

[…]

یادداشت ماه