۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

یادی از ادیب اخلاق مدار، دکتر حسن حبیبی مُهر مِهر دکتر محمدرضا نصیری ـ دبیر و عضو وابستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی پنجشنبه، ۱۲ بهمن‌ماه […]
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

فرهنگ توصیفی اصطلاحات دیوانی دورۀ تیموریان شبه‌قاره عصر اکبرشاه گورکانی (حکومت: ۹۶۳-۱۰۱۴ ق/۱۵۵۵-۱۶۰۵ م) اشاره: دوشنبه، بیست و نهم آبان‌ماه ۱۳۹۶، هفتاد و دومین نشست ماهانۀ […]
۲۷ تیر ۱۳۹۷

دریِ ویژۀ مطلق

اشاره: چندی پیش مطلبی در صفحۀ «وادی ادبیات» روزنامۀ اطلاعات در باب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به چاپ رسید. استاد احمد سمیعی (گیلانی)، عضو پیوسته […]